Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 27-09-2022
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Hai,26-09-2022 TT Huế33-41Phú Yên56-07
Chủ Nhật,25-09-2022 Khánh Hòa33-24TT Huế67-21Kon Tum73-73
Thứ Bảy,24-09-2022 Đà Nẵng93-89Quảng Ngãi72-74Đắc Nông07-92
Thứ Sáu,23-09-2022 Gia Lai01-94Ninh Thuận92-60
Thứ Năm,22-09-2022 Bình Định18-42Quảng Bình00-04Quảng Trị16-66
Thứ Tư,21-09-2022 Khánh Hòa13-45Đà Nẵng60-66
Thứ Ba,20-09-2022 Đắc Lắc07-58Quảng Nam08-31
Thứ Hai,19-09-2022 TT Huế98-94Phú Yên03-73
Chủ Nhật,18-09-2022 Khánh Hòa09-08TT Huế58-56Kon Tum67-86
Thứ Bảy,17-09-2022 Đà Nẵng21-56Quảng Ngãi53-59Đắc Nông57-09
Thứ Sáu,16-09-2022 Gia Lai57-13Ninh Thuận76-52
Thứ Năm,15-09-2022 Bình Định31-12Quảng Bình24-55Quảng Trị56-61
Thứ Tư,14-09-2022 Khánh Hòa37-90Đà Nẵng78-51
Thứ Ba,13-09-2022 Đắc Lắc03-82Quảng Nam21-39
Thứ Hai,12-09-2022 TT Huế04-29Phú Yên87-93
Chủ Nhật,11-09-2022 Khánh Hòa98-62TT Huế04-55Kon Tum23-11
Thứ Bảy,10-09-2022 Đà Nẵng77-59Quảng Ngãi55-00Đắc Nông33-67
Thứ Sáu,09-09-2022 Gia Lai75-31Ninh Thuận59-40
Thứ Năm,08-09-2022 Bình Định36-87Quảng Bình93-09Quảng Trị54-76
Thứ Tư,07-09-2022 Khánh Hòa58-39Đà Nẵng95-22
Thứ Ba,06-09-2022 Đắc Lắc03-85Quảng Nam90-68
Thứ Hai,05-09-2022 TT Huế05-58Phú Yên45-48
Chủ Nhật,04-09-2022 Khánh Hòa61-30TT Huế99-15Kon Tum21-22
Thứ Bảy,03-09-2022 Đà Nẵng66-88Quảng Ngãi86-57Đắc Nông06-88
Thứ Sáu,02-09-2022 Gia Lai81-90Ninh Thuận11-88
Thứ Năm,01-09-2022 Bình Định38-89Quảng Bình63-71Quảng Trị59-20
Thứ Tư,31-08-2022 Khánh Hòa00-87Đà Nẵng36-53
Thứ Ba,30-08-2022 Đắc Lắc36-84Quảng Nam92-32
Thứ Hai,29-08-2022 TT Huế97-86Phú Yên94-95
Chủ Nhật,28-08-2022 Khánh Hòa51-24TT Huế28-52Kon Tum04-93