Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 07-10-2022
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Năm,06-10-2022 Bình Định87-96Quảng Bình83-56Quảng Trị99-66
Thứ Tư,05-10-2022 Khánh Hòa72-30Đà Nẵng10-53
Thứ Ba,04-10-2022 Đắc Lắc39-79Quảng Nam38-88
Thứ Hai,03-10-2022 TT Huế51-37Phú Yên52-74
Chủ Nhật,02-10-2022 Khánh Hòa63-58TT Huế24-35Kon Tum00-97
Thứ Bảy,01-10-2022 Đà Nẵng59-05Quảng Ngãi86-22Đắc Nông87-79
Thứ Sáu,30-09-2022 Gia Lai26-13Ninh Thuận65-56
Thứ Năm,29-09-2022 Bình Định00-67Quảng Bình93-35Quảng Trị91-77
Thứ Tư,28-09-2022 Khánh Hòa04-82Đà Nẵng11-29
Thứ Ba,27-09-2022 Đắc Lắc16-19Quảng Nam13-62
Thứ Hai,26-09-2022 TT Huế33-41Phú Yên56-07
Chủ Nhật,25-09-2022 Khánh Hòa33-24TT Huế67-21Kon Tum73-73
Thứ Bảy,24-09-2022 Đà Nẵng93-89Quảng Ngãi72-74Đắc Nông07-92
Thứ Sáu,23-09-2022 Gia Lai01-94Ninh Thuận92-60
Thứ Năm,22-09-2022 Bình Định18-42Quảng Bình00-04Quảng Trị16-66
Thứ Tư,21-09-2022 Khánh Hòa13-45Đà Nẵng60-66
Thứ Ba,20-09-2022 Đắc Lắc07-58Quảng Nam08-31
Thứ Hai,19-09-2022 TT Huế98-94Phú Yên03-73
Chủ Nhật,18-09-2022 Khánh Hòa09-08TT Huế58-56Kon Tum67-86
Thứ Bảy,17-09-2022 Đà Nẵng21-56Quảng Ngãi53-59Đắc Nông57-09
Thứ Sáu,16-09-2022 Gia Lai57-13Ninh Thuận76-52
Thứ Năm,15-09-2022 Bình Định31-12Quảng Bình24-55Quảng Trị56-61
Thứ Tư,14-09-2022 Khánh Hòa37-90Đà Nẵng78-51
Thứ Ba,13-09-2022 Đắc Lắc03-82Quảng Nam21-39
Thứ Hai,12-09-2022 TT Huế04-29Phú Yên87-93
Chủ Nhật,11-09-2022 Khánh Hòa98-62TT Huế04-55Kon Tum23-11
Thứ Bảy,10-09-2022 Đà Nẵng77-59Quảng Ngãi55-00Đắc Nông33-67
Thứ Sáu,09-09-2022 Gia Lai75-31Ninh Thuận59-40
Thứ Năm,08-09-2022 Bình Định36-87Quảng Bình93-09Quảng Trị54-76
Thứ Tư,07-09-2022 Khánh Hòa58-39Đà Nẵng95-22