Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 07-10-2022
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Thứ Năm,06-10-2022 80,66,17,7826450
Thứ Tư,05-10-2022 37,64,78,7980983
Thứ Ba,04-10-2022 38,37,77,3951859
Thứ Hai,03-10-2022 70,41,84,7765169
Chủ Nhật,02-10-2022 19,51,91,6264668
Thứ Bảy,01-10-2022 67,18,66,0135019
Thứ Sáu,30-09-2022 82,26,64,7189651
Thứ Năm,29-09-2022 26,03,94,7692129
Thứ Tư,28-09-2022 23,76,66,3741946
Thứ Ba,27-09-2022 20,92,88,5077390
Thứ Hai,26-09-2022 62,69,61,0593712
Chủ Nhật,25-09-2022 89,37,57,1659509
Thứ Bảy,24-09-2022 08,34,78,9108154
Thứ Sáu,23-09-2022 01,53,48,4979436
Thứ Năm,22-09-2022 37,75,66,0176777
Thứ Tư,21-09-2022 05,26,16,9444823
Thứ Ba,20-09-2022 71,10,04,4050221
Thứ Hai,19-09-2022 95,77,72,2262198
Chủ Nhật,18-09-2022 05,00,23,6414894
Thứ Bảy,17-09-2022 65,71,29,2555890
Thứ Sáu,16-09-2022 90,89,86,8448715
Thứ Năm,15-09-2022 47,04,81,9587354
Thứ Tư,14-09-2022 92,08,74,9966581
Thứ Ba,13-09-2022 66,68,97,8521776
Thứ Hai,12-09-2022 32,82,40,7555448
Chủ Nhật,11-09-2022 77,75,23,3999951
Thứ Bảy,10-09-2022 68,48,55,7817535
Thứ Sáu,09-09-2022 20,96,86,7401293
Thứ Năm,08-09-2022 61,14,90,7175743
Thứ Tư,07-09-2022 19,90,98,6451169